Thursday, July 29, 2010

साम्राज्ञी

साम्राज्ञी

मान तू! शान तू!
मम जीवनाचा अभिमान तू!

उत्कट तू! प्रकट तू!
मम हृदयीचे स्थान बिकट तू!

लावण्य तू! मानव्य तू!
मम जीवनाचे सौंदर्य तू!

फूल तू! मूल तू!
मम श्वासांची चाहूल तू!

आकार तू! साकार तू!
मम जीवनाचा विचार तू!

शितल तू! नितल तू!
मम हृदयीचे कमल तू!

तूच तू! तुझीच तू!
मम जीवनीची साम्राज्ञी तू!

हिमांशु डबीर
०७-जून-२०१०

2 comments: