Monday, August 19, 2013

थरार... थरार...


थरार... थरार...

प्रसंग... प्रसंग...
कोसळ...कोसळ...
आभाळ...आभाळ...
भयच...भयच...
मनातून!

मार्गस्थ...मार्गस्थ...
भटके...भटके...
सुटले...सुटले...
आयुष्य...आयुष्य...
हातातून!

कोण...कोण...
कुठे...कुठे...
वादळ..वादळ..
दिशाहीन...दिशाहीन...
हृदयातून!

साद...साद...
आलीच...आलीच...
कर्कश...कर्कश...
सांजवेळ...सांजवेळ...
कर्णातून!

जगणं...जगणं...
मरणं...मरणं...
यातना...यातना...
भळाळ...भळाळ...
व्रणातून!

सावर...सावर...
आवेग...आवेग...
पाझर...पाझर...
थेंबच...थेंबच...
नेत्रातून!

हिमांशु डबीर

19-08-2013

Wednesday, August 14, 2013

शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

बाबा गेल्यानंतर आईची मनस्थिती शब्दबद्ध करायचा हा एक प्रयत्न..

शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

नयनातून पाझर...
काळजातून घोर...
कानातून साद...
हृदयातून तरंग...
तरी हा शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!


नाना प्रसंग...
कंपित काळीज...
चर्या निर्धार...
अवघाच कोलाहल... तरी हा...
शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!


नियतीची भूल...
जीव घालमेल...
सावर सावर... आभाळ... आभाळ ...
विस्कळीत अवघे... तरी हा....
शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

हिमांशु डबीर
14-8-2013

शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

बाबा गेल्यानंतर आईची मनस्थिती शब्दबद्ध करायचा हा एक प्रयत्न..

शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

नयनातून पाझर...
काळजातून घोर...
कानातून साद...
हृदयातून तरंग...
तरी हा शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!


नाना प्रसंग...
कंपित काळीज...
चर्या निर्धार...
अवघाच कोलाहल... तरी हा...
शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!


नियतीची भूल...
जीव घालमेल...
सावर सावर... आभाळ... आभाळ ...
विस्कळीत अवघे... तरी हा....
शांत डोह... डहुळ...डहुळ...!

हिमांशु डबीर
14-8-2013

Monday, July 15, 2013

महायात्रामहायात्रा!
लय श्वासांची बिघडली... 
सय प्रभूंची दाटली!
"मैया" बोलावू आली... 

 इहलोकीची यात्रा थांबली!


नामस्मरण सखा सोबती...  
पंचप्राण हिच आरती!
"पालखी" अताशा विसावली... इहलोकीची यात्रा थांबली!
ब्रम्हानंदी टाळी लागली... 
हाक आप्तांची विरली
महायात्रा "कैसी" सजली... 
इहलोकीची यात्रा थांबली!


कुठले पाश, माया कुठली... 
भावबंधने "अपघाते" तुटली!  
असाल सदा अमुच्या सोबती...तरी "हि" इहलोकीची यात्रा थांबली!
अखेर "ती" साद आली...  
प्रतिसादे हि कुडी अर्पिली
येतोय गे "मैया" तव कुशी...  
इहलोकीची यात्रा थांबली!


आला टप्पा... श्वासमाळ खुंटली...
"ओंकार" ध्वनी पंचत्वे घुमली!
"यशवंत" पाऊले "मुग्ध" झाली...
इहलोकीची यात्रा थांबली!
हिमांशु यशवंत डबीर
२०
-जून-२०१३


माझे वडिल श्री. यशवंत हरी डबीर यांना २०-जून-२०१३ रोजी देवज्ञा झाली! माझ्या वडिलांच्या अखेरच्या दोन दिवसांत जो माझा अन् त्यांचा संवाद झाला तो शब्दबद्ध करायचा हा एक यत्न!