Monday, July 15, 2013

महायात्रामहायात्रा!
लय श्वासांची बिघडली... 
सय प्रभूंची दाटली!
"मैया" बोलावू आली... 

 इहलोकीची यात्रा थांबली!


नामस्मरण सखा सोबती...  
पंचप्राण हिच आरती!
"पालखी" अताशा विसावली... इहलोकीची यात्रा थांबली!
ब्रम्हानंदी टाळी लागली... 
हाक आप्तांची विरली
महायात्रा "कैसी" सजली... 
इहलोकीची यात्रा थांबली!


कुठले पाश, माया कुठली... 
भावबंधने "अपघाते" तुटली!  
असाल सदा अमुच्या सोबती...तरी "हि" इहलोकीची यात्रा थांबली!
अखेर "ती" साद आली...  
प्रतिसादे हि कुडी अर्पिली
येतोय गे "मैया" तव कुशी...  
इहलोकीची यात्रा थांबली!


आला टप्पा... श्वासमाळ खुंटली...
"ओंकार" ध्वनी पंचत्वे घुमली!
"यशवंत" पाऊले "मुग्ध" झाली...
इहलोकीची यात्रा थांबली!
हिमांशु यशवंत डबीर
२०
-जून-२०१३


माझे वडिल श्री. यशवंत हरी डबीर यांना २०-जून-२०१३ रोजी देवज्ञा झाली! माझ्या वडिलांच्या अखेरच्या दोन दिवसांत जो माझा अन् त्यांचा संवाद झाला तो शब्दबद्ध करायचा हा एक यत्न!


No comments:

Post a Comment