Friday, July 15, 2011

समजून घे गं आई

समजून घे गं आई
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!
बरे झाले इतिहास आज
पुन्हा अबोलच राहिला!
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!


व्यर्थ जगला "शिवा" अन्
मूर्ख म्हणून मेला "संभा"
आठवणीतला तो "राणा"
प्रताप त्याचाही शरमला!
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!


वेडीच होती ती "जिजा"
जिने स्वराज्य माळ जपली!
कमअक्कल होती "लक्ष्मी"
रणात उगा पडली खर्ची!
समजून घे गं आई असे
शेकडोंची माता तु, तरी वांझोटीच राहिली!


व्यर्थ ठरली बलिदाने
त्या "स्वातंत्र्यवीरांची"
कुठला भगत, कोण राजगुरू
पुसली गेली स्मृति त्यांची
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!


येईल परत उत आता,
शिळ्याच त्या कढीला
आरोपांच्या झडतील फै-या,
फिकिर ना कुणास तुझी,
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!


नको आई नको रडू
पदर नको डोळा लावू
न सांगताही तूच आता,
समजून घे गं आई असे
करोडोंची माता तु, वांझोटीच राहिली!

हिमांशु डबीर
१३-जुलै-२०११

1 comment: