Sunday, August 8, 2010

मैत्र

मैत्र

नाते कसे जुळले... कळलेच नाही!
बंधातून अनुबंध बंधले... कळलेच नाही!
नाहीच नाव या नात्याला तरी,
हृदय कसे जुळले... कळलेच नाही!

किना-यातून शिड सुटले... कळलेच नाही!
वादळातून ते तरले... कळलेच नाही!
नव्हतीच दिशा कुठली तरी,
मार्ग कसे गवसले... कळलेच नाही!

नभांतून नव्हता तारा(?)... शोधलेच नाही!
हरवला काफिला आपल्यांचा(?)... शोधलेच नाही!
नाहीच उरला मैत्र जीवाचा(?) तरी,
(तू) मला कसे शोधले... कळलेच नाही!

हिमांशु डबीर
५ - ऑगस्ट - २०१०

No comments:

Post a Comment