Monday, August 16, 2010

संक्रमण - दि टिन एज

संक्रमण - दि टिन एज
(कु. पूजा प्रधान या माझ्या मैत्रिणीच्या "दि टिन एज" या इंग्रजी कवितेचा हा स्वैर मराठी अविष्कार!)

मन कशातच कसं लागत नाही?
की मनाला काय हवे तेच मला कळत नाही?
वयात येताना असंच काहीसं होत असतं का?
काही नसताना सारं काही आहे असं वाटत असतं का? अन्
सारं असताना ते नाही अस मन समजतं का?

कदाचित हे "संक्रमण" असावे!
माझ्यातल्या "मी"ला मी ओळखीचे व्हावे! की
"मी"तल्या मला माझे नविन धागे जुळावे!
विचारांचा कल्लोळ होतो, उत्तर सापडतच नाही, की
प्रश्न काय हेच मला उमगत नाही?

मोठ्यांचा मान अन् धाकट्यांचे प्रेम,
याचा "ताल" जुळत का नाही?
सगळ्यांत असून मी कुठेच का दिसत नाही?
मनातले विचार कधी थोर तर कधी बाल का वागतात?
तुम्हाला हे प्रश्न सांगा कधी का हो पडतात?

द्विधा हि मनाची स्थिती असते का?
कि केवळ एक ती अवस्था असते?
सगळ्यांनाच हे "चकवे" भेटतात का?
प्रश्नांची हि मालिका कधीतरी संपते का?

जगण्याच्या प्रवासातले हे ठराविक "थांबे" असतात का?
की जीवनावर उठलेले हे "रोमांच" असतात?
उत्तर या प्रश्नांचे असेलही... नसेलही,
पण मला सांगा ना, हे असेच "अनामिक" असतात का?

हिमांशु डबीर
२७-जुलै-२०१०

1 comment: