Thursday, September 25, 2014

संवाद विरोधी


संवाद विरोधी
आयुष्य आले सामोरी
म्हणे चल खेळ खेळू मिळूनी
हसलो, म्हणलो त्यासी
देह माझा, गती तुझी!
भोग माझा, पुण्याई तुझी!
जायचेच ना सर्वांना इथूनि
तरी मी अता "श्री गणेशा" करी!
धर्मा पातला दारी,
म्हणे "पाशातून तुला मुक्त करी"
बोलालो तुझा संवाद विरोधी,
श्वास माझा, उधारी तुझी,
मोह माझा, माया तुझी,
द्यावया मुक्ती तरी
का "पाश"च तु योजिशी!
देव आला संमुखी
म्हणे बोल काय देऊ तुसी
नमिता झालो बोलून सत्त्वरी
" त्र्यंबकं यजामहे 
सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम्! …”
 
 
हिमांशु डबीर
२५-सप्टेंबर-२०१४ 

No comments:

Post a Comment