Saturday, June 13, 2009

साक्ष

साक्ष

हात होता हातात अन् नजर होती भिडलेली
लडिवाळ हालचाल अन् मौज होती स्पर्शाची
तुझ्या माझ्यातील गंमतींना, साक्ष होती पारिजाताची!

अवघेच होते नवखे, तुला मी अन् मला तुही
हुरहुर अनामिक हृदयी अन् धुंदी होती श्वासांची
तुझ्या माझ्यातील धाडसांना, साक्ष होती पारिजाताची!


सुरुवात होती सहजीवानाची, अन् ओढही सहवासाची
नजरेत होते आवाहन, अन् आलिंगनात होते आवेगही
रात्रीच्या आरक्त क्षणांना, साक्ष होती पारिजाताची!


हिमांशु डबीर

१३-जुन-२००९

No comments:

Post a Comment