Monday, June 1, 2009

अश्रू

अश्रू

तळपते वीज आकाशी, टक्कर मेघांची,
आठवण कुठलीशी, त्याच्या मनी...

उमलते तान गळ्याशी, कमाल गायकीची,
जागा कुठलीशी, त्याच्या नेत्री...

उसळते लाट सागरी, साक्ष प्रेमाची,
काटा कुठलासा, त्याच्या तळवी...

खुलते कविता, मिसाल कवीची,
शब्द कुठलासा, त्याच्या हृदयी...

निखळतो तारा, अश्रू देवाचा,
श्वास अखेरचा, त्याच्या अंतरी...

हिमांशु डबीर

No comments:

Post a Comment