Thursday, June 4, 2009

निरोप-समारंभ

वेळ तुमची संपली,
गरज तुमची सरली,
निरोप-समारंभाने मला
उखडल्याची जाणीव दिली!

वर्षे अनेक झिजली,
लोभने योजने सोडली,
निरोप-समारंभाने मला
उप-याची समज दिली!

हृदयाने विचारली,
बुद्धीने आचरली,
निरोप-समारंभाने मला
मनाची उपेक्षा दर्शविली!

दैदिप्यमान कारकीर्द,
चढता यशाचा आलेख,
निरोप-समारंभाने मला
'एकट्याची' सोबत दिली!

कालाय तस्मै नम:|
नमस्कार ऐसा स्वत:,
निरोप-समारंभाने मला
'माझी' नवी ओळख दिली!हिमांशु डबीर
०४-जुन-२००९

2 comments: