Saturday, June 13, 2009

प्राजक्त

प्राजक्त

कोमेजून जाईल तो, हात तयाला लावू नको

शापित आहे जणू यक्ष तो, त्याला तू शिवू नको,

पहा दुरोनिच तया, सौंदर्यास त्या बाधू नको,

ओव गजरा त्याचा, परी तो माळू नको

देवा घरचा आहे तो, त्याला माणसाळू नको

पहाटेचाच आहे सोबती तो, सांजवेळी तया शोधू नको,

रात्रीच्या आरक्त क्षणांचा, आहे प्राजक्त तो

रात्रीच्या आरक्त क्षणांचा, आहे प्राजक्त तो


हिमांशु डबीर

१३-जुन-२००९

2 comments: