Saturday, June 13, 2009

प्राजक्त सांडला!

प्राजक्त सांडला! प्राजक्त सांडला!

उगवतीला प्रकाश फाकला, पहाटेच्या धुंदीत शुक्र मोहरला,
हलकासा धुक्याचा पदर पसरला, सोनकिरणांतून धरतीचा सखा अवतरला !
पहा सखे अंगणात तो प्राजक्त सांडला! तो प्राजक्त सांडला!

स्पर्श होता तुझा कोवळा, जीव माझा आतुरला,
सलज्ज नेत्रपाकळी अन्, मुखडा तव आरक्तला!
पहा सखे अंगणात तो प्राजक्त सांडला! तो प्राजक्त सांडला!

आरक्तरात्र प्रहर सरला, बहर प्रणयाचा अन्, तव देह दरवळला!
पृथ्वी-चंद्र मीलन-क्षण, हलकेच बघ त्या दवांत गोठला!
पहा सखे अंगणात तो प्राजक्त सांडला! तो प्राजक्त सांडला!

हिमांशु डबीर
१३-जुन-२००९

2 comments: